The Mammoth Book of Haunted House Stories

Av Peter Haining


The Mammoth Book of Haunted House Stories
Finns i lager?
Postorder
Stockholm
Göteborg
Malmö

En tjock antologi med allsköns spökhistorier som utspelar sig i hemsökta hus. Miljöerna varierar från dragiga herrgårdar till nydesignade innerstadslägenheter, medan somliga av huvudpersonerna (eller rättare sagt - andarna) är hämdlystna gynnare med smak för oskuldsfulla offer, somliga kommer för att varna de spökomsusade och ytterligare andra har erotiska avsikter med sina värdar. Författarna är hämtade från flera litterära fält och inte alla berättelser är uppdiktade om man får tro förläggaren.

Kommentarer

Prenumerera på våra nyhetsbrev