Magi - den förbjudna konsten

Helmgast: Eon IV

| 2019
Magi - den förbjudna konsten
Finns i lager?
Postorder
Stockholm Hämta i butik
Göteborg Hämta i butik
Malmö Hämta i butik

I denna regelmodul till rollspelet Eon IV hittar du bland annat:
   Introduktion till magi beskrivet av den blivande magikern Oktavia. Övergripande beskrivning av de 24 kända aspekterna av magi, Mundanas främsta magitraditioner, magiteori, teologiska diskussioner om Daak och magi samt en genomgång av kosmologiska modeller av Mundana.
   Regler för besvärjelser, ritualer, improvisation, alstring, magiförnimmelse, dold magi, förvrängandets konst för att inte tala om dissipation, borttoning, fältstörningar och icke-existens. Rollpersonskapitel som introducerar arketypen Magiker och miljön Sekt tillsammans med den nya händelsetabellen Svartkonst & sammanslutningar samt omstöpnings-tabellen med idéer och förslag på hur man som magiker öppnat sitt magiska sinne.
   Djupdykning i tolv olika magisällskap som rör sig i Tarkas och västra Jargien. Stifta bekantskap med magikerna som flytt till den blomstrande dalen, kringresande teatersällskap, intrigerande ockulta adliga sekter, Skimrande vägen, sällskap sargade av inkvisitionen, filosofer som försöker lämna det fördömda Mundana, Dibukkultisterna i Absalon, kamorferna i Gnar-Muur eller härskarna över Yonggurla-riket i Tarkas.
   För att fullt ut använda reglerna i denna modul behöver du även någon av de tillhörande aspektböckerna.

Kommentarer

Nyhetsbrev