Lögnernas bok

Av Aleister Crowley

| 1913
Lögnernas bok
Varan finns inte i lager, längre leveranstid.
Finns i lager?
Postorder
Stockholm
Göteborg
Malmö
Meddela mig när varan finns tillgänglig.

Den brittiske ockultisten Aleister Crowley (1875-1947) levde ett skandalomsusat liv. Från sekelskiftets persona non grata till 1960-talets populärkulturella ikon upphör hans levnadsöde inte att fascinera.
Lögnernas bok (1913) liknar inget annat verk ur hans digra produktion. Boken består av 93 kapitel - som svarar mer eller mindre explicit mot den kabbalistiska innebörden av respektive kapitels nummer. Här varvas esoteriska utläggningar, dikter, kryptogram, ritualer, svårtydda allusioner, ordlekar - och möjligen lögner. Tonfallet rör sig från det seriösa till det cyniskt ironiska, subtila meditationer samsas med vulgära skämt.
På 1920-talet författade Crowley själv kommentarer till texten, vilka har kommit att inkluderas i efterföljande utgåvor och också ingår i denna första svenska översättning.
Lögnernas bok är översatt av KG Johansson, som också försett utgåvan med omfattande kommentarer och ordförklaringar längst bak i boken, samt i ett efterord ger en biografisk bakgrund till dess tillkomst.
Aleister Crowley (1875-1947), ockultist, äventyrare och författare, uppnådde ett inte sällan skandalartat rykte vid förra sekelskiftet. I och med 1960-talets motkulturella våg av mysticism och sexuell frigörelse väcktes Crowleys minne till liv igen. The Beatles placerade honom bland sina andra ikoner på omslaget till Sgt. Pepper-albumet 1967, och såväl David Bowie som Ozzy Osbourne har besjungit "The Great Beast". Kanske har ingen annan enskild person haft ett lika omfattande inflytande på den västerländska esoterismen och 1900-talets subkulturella underströmmar.
Crowley har kallats allt från geni, profet för individens frigörelse och den sexuella revolutionens föregångare, till bortskämd dilettant, hänsynslös manipulatör, misogyn rasist och megalomanisk opiatmissbrukare. Måhända ryms ett korn av sanning i alla dessa epitet, Aleister Crowley förblir en undflyende och svårfångad tricksterfigur. Livet igenom var han en högst produktiv författare och hans närmast oöverskådliga bibliografi rymmer såväl esoteriska utläggningar som diktsamlingar och romaner.

Kommentarer

Prenumerera på våra nyhetsbrev