Islanders

Av Christopher Priest

| 2011
Islanders
Finns i lager?
Postorder
Stockholm
Göteborg
Malmö

Att läsa Christopher Priest är som att ge sig ut på ett gungfly där man betvivlar allt, till och med att man finns till.
Ökenvarma vindar drar in över "Drömarkipelagen"; ett vidsträckt nätverk av öar som aldrig tycks befinna sig på samma plats. Ett krig har utbrutit mellan två avlägsna kontinenter, och öarna och farvattnet emellan utgör slagfältet. Men verkligheten förefaller ibland blott vara en illusion, och det går inte att lita på någon - allra minst romanens berättare.
Temat i romanen är kriget och relationer mellan människor på olika sidor. Men också klassikern Vad är verklighet eller kanske snarare frånvaron av verklighet i den fiktiva och den så kallade verkliga världen. Rekommenderas, givetvis.
Christopher Priest förefaller för övrigt närmast besatt av vad som är verklighet och inte - drömmar, illusioner, virtuella världar och parallella universa är ständigt återkommande i hans böcker; personer som tappar minnet och som måste bygga ett nytt liv, dubbelgångare och tidsportar. Ur någon synvinkel kan man påstå att han skriver samma roman om och om igen. Det får han gärna göra. Få författare kan som han utmana både intellekt och fantasi.
Av Priests romaner under åren är förmodligen The Prestige mest känd. Den handlar om två illusionister som som går till vilka ytterligheter som helst för att överträffa varandra (The Prestige blev också en uppmärksammad film). Här bör också nämnas novellsamlingen Dream Archipelago, som Priest skrev tidigt i sin karriär och alltså nu har återvänt till i form av en ny roman.

Kommentarer

Nyhetsbrev