Bloodfire Quest

Av Terry Brooks

| 2013 | Del 2 av 3 i serien Shannara's Dark Legacy
Bloodfire Quest
Finns i lager?
Postorder
Stockholm
Göteborg
Malmö

The needs of the many outweigh the needs of the few. Or the one.
För att finna Shannaras magiska alvstenar har druidernas ledare och hennes tappra följe tagit sig in helvetesdimensionen the Forbidding, fängelset för alla varelser som förvisats från de Fyra Landen för att de var för farliga. Samtidigt börjar dimensionerna blöda in i varandra: trädet som rotar gränsen mellan de Fyra Landen och the Forbidding är döende, och monster sugna på blod och kaos börjar vädra frihet. Världens enda hopp vilar hos en ung druid, men hon är förståeligt skeptisk till lösningen: framgång innebär hennes död, men misslyckande innebär oacceptabla konsekvenser för allt liv .
Andra boken i Shannara's Dark Legacy, som utspelar sig efter alla Shannara-böcker som kommit hittills, närmare bestämt ett sekel efter High Druid of Shannara-trilogin. Världen är inte längre ung, magin har nästan försvunnit, men alvstenarna behövs fortfarande.

Kommentarer

Nyhetsbrev