1637: The Polish Maelstrom

Av Eric Flint

| 2019 | Del 29 av 33 i serien 1632
1637: The Polish Maelstrom
Finns i lager?
Postorder
Stockholm Hämta i butik
Göteborg Hämta i butik
Malmö Hämta i butik

Ottomanerna har intagit Wien och belägrar den österrikiska exilregerinen i Linz. Europas förenta stater och kungadömet Böhmen har ryckt till undsättning, men striden kommer att bli hård.
För att underlätta för österrikarna föreslår general Mike Stearns att en andra front ska öppnas i Levanten. Kejsar Gustavus Adolphus godkänner planen, som sätts i verket. Samtidigt kokar det över i Polen. Gretchen Richter, Sachsens nytillsatta kansler, har tagit kontroll över södra Schlesien. Hennes lilla armé föreslås förena sig med revolutionärerna som har tagit makten i Galizien. Det leder till att Böhmen skickar in en armé under Morris Roths befäl i Polen, på ytan för att hjälpa revolutionärerna men också för att vidga kung Albrecht Wallensteins växande imperium i östra Europa. Vid Gretchens sida i Schlesien finns ett av Mike Stearns regementen under ledning av Jeff Higgins, Gretchens make. Hur stor är risken att amerikanerna trampar fel när Polen skakar?


Kommentarer

Nyhetsbrev