Science fiction

Synners

1991, Pocket
Gränsen mellan teknologi och människa är outsägligt tunn. En Synner är medlem av en grupp laglösa simulatorpirater som inte kan lämna sin virtuella verklighet... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Stark's Command

2001, Pocket
Del 2 av 3 i serien Ethan Stark
USA:s militärstyrkor på månen har gjort uppror och ersatt sina högsta befäl med sergeant Ethan Stark. Myteriet slungar in rebellerna i ett tvåfrontskrig, klämda mellan fienden på månens yta och den amerikanska regeringen, som knappast låter ett myteri passera obemärkt... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Stark's Crusade

2002, Pocket
Del 3 av 3 i serien Ethan Stark
Stark och hans rebeller vill ogärna slåss mot amerikanska styrkor, men kanske blir de tvungna, om de vill försvara månens kolonister... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Stark's War

2000, Pocket
Del 1 av 3 i serien Ethan Stark
USA, den sista supermakten, härskar över jorden. För att undfly den amerikanska dominansen har andra länder koloniserat månen och utnyttjat dess resurser. Nu har amerikansk militär fått order att ta kontroll över månen och slänga ut alla konkurrenter... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Rule of Evidence

2005, Pocket
Del 3 av 4 i serien Universal Law
USS Michaelsons systerskepp USS Maury skadas i en explosion som förstör motorrummet. Löjtnant Paul Sinclair finner till sin glädje att hans flickvän Jen Shen har klarat sig. Men så dras hon inför rätta som ansvarig för olyckan. Paul måste ta reda på vad som egentligen hände. läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Against All Enemies

2006, Pocket
Del 4 av 4 i serien Universal Law
Någon ombord på USS Michaelson säljer hemligheter. För att avslöja förrädaren måste löjtnant Paul Sinclair balansera på slak lina mellan plikten och samvetet. läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Burden of Proof

2004, Pocket
Del 2 av 4 i serien Universal Law
En noggrann undersökning sätts i verket ombord på stjärnkryssaren USS Michaelson sedan maskinavdelningen föröver exploderat - till synes orsakat av en underofficer som mot reglementet försökt utföra komplicerade reparationer på egen hand... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Perilous Shield

2013, Pocket
Del 2 av 4 i serien The Lost Stars
Midway-systemets nya regering kämpar för att säkra makten efter den lyckosamma kuppen. Men ett yttre hot tvingar dem kanske att söka hjälp hos sina forna fiender. General Artur Drakon slog sig samman med en annan av Syndikatets ledare och genomförde en kupp... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Ascendant

2018, Inbunden
Del 2 av 2 i serien The Genesis Fleet
A young fleet officer and a Marine stand together to defend their colony in the continuation of the powerful and action-packed Genesis Fleet saga from New York Times bestselling author Jack Campbell... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Tarnished Knight

2012, Pocket
Del 1 av 4 i serien The Lost Stars
En ny serie från samma universum som The Lost Fleet. Militär-sf med stora rymdstrider. The Lost Stars är en spin off från serien the Lost Fleet, där Black Jack och hans flotta spelade huvudrollen... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Imperfect Sword

2014, Pocket
Del 3 av 4 i serien The Lost Stars
President Gwen Iceni och general Artur Drakon har kontroll över Midwaysystemet, men Syndikatvärldarna ger sig inte utan strid. Midways flotta kan inte mäta sig med fiendens styrkor... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

A Just Determination

2003, Pocket
Del 1 av 4 i serien Universal Law
Paul Sinclair har hand om rättsliga ärenden ombord på krigsfartyget USS Michaelson, ett tungt bestyckat rymdskepp med 200 mans besättning. Hans tillvaro kompliceras när skeppets kapten, Pete Wakeman, får order om att inställa sig inför domstol på en lokal planet... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Vanguard

2017, Inbunden
Del 1 av 2 i serien The Genesis Fleet
En ny serie från samma universum som Lost Fleet-böckerna. Här får vi se Alliansen födas. Alla vägar leder inte längre till jorden. Med FTL-rymddrift har nya kolonier grundats långt från solsystemet. Det betyder också att gamla lagar och regler som har styrt interstellär politik sätts ur spel... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Victorious

2010, Pocket
Del 6 av 6 i serien The Lost Fleet
Kriget fortsätter att härja mellan alliansen och syndikatet. Kapten Black Jack Geary har blivit befodrad till amiral, trots att den nuvarande regeringen fruktar att han kommer starta en militärkupp... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Guardian

2013, Pocket
Del 3 av 5 i serien Beyond the Frontier
Amiral Geary och Alliansens första flotta har överlevt färden ut i djupaste rymden och hittat en tidigare okänd intelligent art. Nu måste Gearys styrkor skydda Midwaysystemet, där ett uppror rasar mot Syndikatvärldarnas sönderfallande imperium ... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Steadfast

2014, Pocket
Del 4 av 5 i serien Beyond the Frontier
Beyond the Frontier är en fristående serie som hakar på Lost Fleet, om den hårdföra Geary som väcktes ur kryosömn för att utkämpa ett blodigt krig. Den nya serien har mer drag av intrigfylld space opera än den första, som var ren militär-sf... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Dreadnaught

2011, Pocket
Del 1 av 5 i serien Beyond the Frontier
Kapten Geary har blivit befordrad till amiral och fått befäl över en skinande ny rymdflotta. Sex böcker har gått sedan John "Black Jack" Geary hittades i rymden, nedsövd i hundraårig kryosömn. Men kampen om herraväldet i galaxen är inte över... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Invincible

2012, Pocket
Del 2 av 5 i serien Beyond the Frontier
John "Black Jack" Geary och hans Första flotta har fått i uppdrag att utforska gränsområdena bortom Syndikatets rymd, ett uppdrag John misstänker är avsett att sätta flottan - och honom själv - i fara. Ett möte med okända utomjordingar bekräftar Gearys misstankar... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Fearless

2007, Pocket
Del 2 av 6 i serien The Lost Fleet
Den numerärt underlägsna Alliansflottan retirerar genom fientlig rymd. Sägensomspunne kapten John "Black Jack" Geary leder styrkorna och gör allt för att ta sig hem med sitt byte: nyckeln till Syndikatvärldarnas hypernät... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Leviathan

2015, Pocket
Del 5 av 5 i serien Beyond the Frontier
Beyond the Frontier är en fristående serie som hakar på Lost Fleet, om den hårdföra Geary som väcktes ur kryosömn för att utkämpa ett blodigt krig. Den nya serien har mer drag av intrigfylld space opera än den första, som var ren militär-sf... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Vanguard

2017, Pocket
Del 1 av 2 i serien The Genesis Fleet
En ny serie från samma universum som Lost Fleet-böckerna. Här får vi se Alliansen födas. Alla vägar leder inte längre till jorden. Med FTL-rymddrift har nya kolonier grundats långt från solsystemet. Det betyder också att gamla lagar och regler som har styrt interstellär politik sätts ur spel... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Courageous

2008, Pocket
Del 3 av 6 i serien The Lost Fleet
Alliansflottan har problem med svåra skador och brist på förnödenheter. De plundrar Syndics gruvor på råmaterial och kapten Geary hoppas hålla sig ur vägen för fienden... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Shattered Spear

2017, Pocket
Del 4 av 4 i serien The Lost Stars
Syndikatvärldarnas makt knakar i fogarna när allt fler stjärnsystem ansluter sig till den nya regeringen vid Midway. Men arvet efter Syndikatets korrupta styre lever kvar. Planetregeringarna har svårt att lita på varandra och svårt att tro på de nya ledarnas löften... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Dauntless

2006, Pocket
Del 1 av 6 i serien The Lost Fleet
Alliansen har slagits mot the Syndic i hundra år och håller nu på att förlora kriget. Flottan är i spillror, strandad långt inne på fiendens område... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Valiant

2008, Pocket
Del 4 av 6 i serien The Lost Fleet
"Black Jack" Geary har beordrat sin flotta att återvända till Lakotasystemet, där Syndics nästan gjorde slut på dem. Det är en desperat manöver som kan ge den sargade styrkan en chans att överleva - eller betyda ett snabbt slut på historien. läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Relentless

2009, Pocket
Del 5 av 6 i serien The Lost Fleet
Efter att ha lyckats frita alliansens fångar upptäcker Black Jack Geary att Syndics planerar att överrumpla deras mäktiga flotta, i ett försök att förinta den en gång för alla. Geary gör sitt bästa för att förhindra konfrontationen, men överallt gömmer sig sabotörer och spioner. läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Who Goes There

Pocket
Romanen som inspirerade till Carpenters film The Thing. En grupp forskare isolerade i Antarktis finner ett utomjordiskt rymdskepp nedfruset i isen. Det är en fantastisk upptäckt! Man kan nätt och jämnt ana piloten nere under ytan, en varelse som tycks ha frysts strax efter kraschen... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Entangled

2013, Pocket
Seventeen-year-old Cade is a fierce survivor, solo in the universe with her cherry-red guitar. Or so she thought. Her world shakes apart when a hologram named Mr. Niven tells her she was created in a lab in the year 3112, then entangled at a subatomic level with a boy named Xan... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Shadow of the Giant

2005, Pocket
Del 4 av 5 i serien Ender's Shadow
Bean utnyttjade sin skarpa hjärna för att överleva barndomen i Rotterdams gränder. Han rekryterades till Stridsskolan och blev Ender Wiggins högra hand. Som vuxen blev han en maktfaktor att räkna med - Hegemons chefsstrateg och general... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Pathfinder

2010, Pocket
Del 1 av 3 i serien Pathfinder
Card utforskar en ny värld, och en ny ung hjältes öde. Rigg har vuxit upp med en hemlighet: när han ser på människor kan han även se deras förflutna... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Ruins

2012, Pocket
Del 2 av 3 i serien Pathfinder
Science fiction med starka drag av fantasy, när unge Rigg utforskar sina "magiska" förmågor och den märkliga värld han lever i. Rigg och hans vänner har tagit sig förbi Muren mellan sin egen värld och en främmande verklighet... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Visitors

2014, Pocket
Del 3 av 3 i serien Pathfinder
Science fiction med starka drag av fantasy, när unge Rigg utforskar sina "magiska" förmågor och den märkliga värld han lever i. Sista delen i serien om Rigg, som har lärt sig allt mer om sina märkliga krafter. Nu ställs allt på sin spets... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Ender in Exile

2008, Pocket
Orson Scott Card återvänder till Enders universum med en roman om Enders och Valentines resa från Jorden till kolonierna I slutet av Enders Game får Ender veta att han inte kan stanna på Jorden och han inser att det förstås är sant... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

The Shadow Saga Omnibus

Pocket
Del i serien Ender's Shadow
Samlingsvolym med Orson Scott Card's Enders's Shadow-serie, som berättar historien om Ender i Ender's Game ur en annan synvinkel. The series which tells the story of Ender's Game from a new angle. Twice an alien race has attacked mankind, and twice we have only barely survived... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Shadow Puppets

2002, Pocket
Del 3 av 5 i serien Ender's Shadow
Peter Wiggin och Achilles använder alla tillgängliga politiska och militära medel i kampen om positionen som Hegemon över jorden. Enders vän Bean skulle kunna påverka striden, men han vill inte låna sitt strategiska snille åt någondera sidan... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Children of the Mind

1996, Pocket
Del 4 av 4 i serien Ender Wiggin
Den fjärde och avslutande boken om Ender Wiggin. Enders nya hemplanet Lusitania hotas av samma planetförstörande vapen som Ender själv använde för flera tusen år sedan... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Xenocide

1991, Pocket
Del 3 av 4 i serien Ender Wiggin
På Lusitania fann Ender en värld där människor, pequininos och Hivedrottningen alla kunde leva tillsammans. En plats där de tre väldigt olika intelligenta arterna kunde finna en gemensam grund... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Children of the Fleet

2017, Storpocket
Del 1 av 1 i serien Fleet School
After the Third Formic war was won by Ender Wiggin, the alien threat to Earth was over. The terraformed Formic worlds were open to settlement by humans and the International Fleet became the arm of the Ministry of Colonization, run by Hirum Graff... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Speaker for the Dead

1985, Pocket
Del 2 av 4 i serien Ender Wiggin
Efter sitt förskräckliga krig försvann Ender Wiggin och en kraftfull ny röst höjdes; The Speaker for the Dead, som talade om den sanna historien om Buggerkriget. Många år senare har en ny utomjordisk ras hittats. Men återigen är de utomjordiskas seder underliga och skrämmande... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Enders spel

1985, Pocket
För att utveckla ett säkert försvar mot en attack från en fientlig, utomjordisk ras, föder staten upp barngenier och tränar dem till soldater. En lysande ung kille, Andrew »Ender« Wiggin, bor med sina snälla men distanserade föräldrar, sin sadistiske bror Peter och sin älskade syster Valentine. läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Ender's Game

1984, Pocket
Del 1 av 4 i serien Ender Wiggin
Jorden attackeras av utomjordingar. Mänsklighetens överlevnad hänger på ett militärt geni, den ende som kan besegra "buggers". Han heter Ender Wiggins och är briljant, kunnig, en mästerlig taktiker och strateg...och ett barn... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Robota: Reign of Machines

2003, Album
Caps lever på en döende värld där en krympande mänsklig befolkning slåss mot robotkrigare. Med hjälp av tänkande djur kämpar Caps för att skapa en framtid för sig själv och sin planet. Påkostad bok i A4-format, med stora färgillustrationer av Doug Chiang på varje uppslag. läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Blackbird

2014, Pocket
Del 1 av 2 i serien Blackbird
This twisty, breathless cat-and-mouse thrill ride, told in the second person, follows a girl with amnesia in present-day Los Angeles who is being pursued by mysterious and terrifying assailants. A girl wakes up on the train tracks, a subway car barreling down on her... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Deadfall

2016, Pocket
Del 2 av 2 i serien Blackbird
This twisty, breathless cat-and-mouse thrill ride, told in the second person, follows a girl with amnesia in present-day Los Angeles who is being pursued by mysterious and terrifying assailants. A girl wakes up on the train tracks, a subway car barreling down on her... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

The Boy on the Bridge

2017, Pocket
Det var en gång en väldigt klyftig pojke, som bodde i ett land hemsökt av fasor. Landets invånare trodde att pojken var deras räddare, så de öppnade portarna och släppte ut honom i världen. Ut till monstren och fasorna. läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

The Boy on the Bridge

2017, Storpocket
Det var en gång en väldigt klyftig pojke, som bodde i ett land hemsökt av fasor. Landets invånare trodde att pojken var deras räddare, så de öppnade portarna och släppte ut honom i världen. Ut till monstren och fasorna. läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

The Girl with All the Gifts

2014, Pocket
Melanie är inte vilken flicka som helst. Doktor Caldwell kallar henne "vårt lilla geni." Varje morgon väntar hon i sin cell på att bli förd till lektionerna. Medan hon blir upplockad siktar sergeanten på Melanie med sitt vapen, samtidigt som två medhjälpare spänner fast henne i rullstolen... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Sea of Rust

2017, Storpocket
I en värld där människorna utplånats söker en robot efter meningen med livet. För 30 år sedan förlorade människorna kriget mot de artificiella intelligenserna. Robotarna, som en gång var människornas slavar, har nu tagit över världen. Men det räcker inte... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Sea of Rust

2017, Storpocket
I en värld där människorna utplånats söker en robot efter meningen med livet. För 30 år sedan förlorade människorna kriget mot de artificiella intelligenserna. Robotarna, som en gång var människornas slavar, har nu tagit över världen. Men det räcker inte... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

The Selection

2012, Inbunden
Del 1 av 5 i serien The Selection
Tonårsfantasy med fairies i en alternativ verklighet där 35 unga kvinnor tävlar om prinsens hand och ett liv i lyx. For thirty-five girls, the Selection is the chance of a lifetime. The opportunity to escape the life laid out for them since birth... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

The Selection

2012, Pocket
Del 1 av 5 i serien The Selection
Romantisk tonårsfantasy med fairies i en alternativ verklighet där 35 unga kvinnor tävlar om prinsens hand och ett liv i lyx. For thirty-five girls, the Selection is the chance of a lifetime. The opportunity to escape the life laid out for them since birth... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

The Crown

2016, Storpocket
Del 5 av 5 i serien The Selection
Sista boken i serien som började när America tävlade och vann prins Maxons hjärta. I The Heir mötte vi en ny generation. Eadlyn, dotter till America och Maxon, är den första prinsessan som håller en egen Selection... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

The Crown

2016, Pocket
Del 5 av 5 i serien The Selection
Sista boken i serien som började när America tävlade och vann prins Maxons hjärta. I The Heir mötte vi en ny generation. Eadlyn, dotter till America och Maxon, är den första prinsessan som håller en egen Selection... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

The Elite

2013, Pocket
Del 2 av 5 i serien The Selection
Thirty-five beautiful girls. Thirty-five beautiful rivals. It's the chance of a lifetime and 17-year-old America Singer should feel lucky. She has been chosen for The Selection, a reality TV lottery in which the special few compete for gorgeous Prince Maxon's love... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö 

Happily Ever After - Companion to the Selection

2015, Pocket
Kortare berättelser som ger nya perspektiv på händelserna i The Selection. Här möter vi prins Maxon innan han träffar America, och flickan Amberly som så småningom kommer att bli drottning. Vi får också se världen ur mindre bipersoners ögon... läs mer
 • Postorder 
 • Stockholm 
 • Göteborg 
 • Malmö