The Lost Fleet

Lättsam militär space opera från ett unviersum där Alliansen har slagits mot the Syndic i hundra år och nu håller på att förlora kriget. Flottan är i spillror, strandad långt inne på fiendens område. Enda hoppet står till kapten John "Black Jack" Geary, som har väckts upp ur en hundra år lång törnrosassömn och nu befinner sig i en värld där han är obegripligt idealiserad. Klarar han av att leva upp till sitt rykte? Ja, det gör han förstås. Och den första serien om The Lost Fleet följs av flera andra.

Filtrera resultatet

Nyhetsbrev