Universum

En del av våra titlar tillhör flera serier och kan ha flera författare. Ett bra exempel är Honor Harrington-böckerna av David Weber, som gett upphov till flera bokserier skrivna av olika författare. Här finns några av de största universumen.

Nyhetsbrev